Zahájení školního roku 2018/2019

Stává se již tradicí, že nový školní rok zahajujeme státní hymnou a krátkým vystoupením žákyň 2. stupně pod vedením pana učitele Vašinky. Také jsme mezi námi přivítali starostku obce Neplachovice, paní Danu Schreierovou, která pronesla povzbudivá slova směrem k žákům, rodičům a zaměstnancům školy.
ŠKOLA VOLÁ! Děti souhlasně pokyvovaly, že minimálně týden doma slyšely: „Tak už vám to začne, konečně budete mít nějaký režim…!“ Někdo se do školy těší, někomu se chce méně, někomu vůbec ne. „Kdo se těší pouze na přestávky?“ Ruku zvedly skoro všechny děti. Ale věřte mi, i to je velmi potěšující. Víte proč? Ten, kdo je rád o přestávkách se svými kamarády, cítí se ve třídě dobře, a to je přece hodně důležité. A proto nezapomeňte, že máte své třídní učitele, kteří vás povedou celým školním rokem a že můžete za nimi se svými starostmi, ale i radostmi, kdykoli přijít. Nikomu ze zaměstnanců školy není lhostejné, jak se ve škole cítíte.

Během července a srpna se opět ve škole usilovně pracovalo. Máme zrekonstruovány školní dílny a keramickou dílnu, nyní se již montuje nový nábytek, aby výuka v nových učebnách mohla co nevidět začít. Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu školníkovi, paním uklízečkám, ale i paním kuchařkám za prázdninovou přípravu školy, a samozřejmě také paním učitelkám, vychovatelkám a pánům učitelům za výzdobu a zkrášlování tříd. Opravdu je škola doslova naleštěná, čekají na vás čistě vymalované, uklizené a vyzdobené třídy.
V 1. pololetí tohoto školního roku máme před sebou ještě jednu rekonstrukci. Chci vás všechny požádat o trpělivost, neboť rekonstrukce se dotkne vašeho oblíbeného předmětu, a to tělesné výchovy. Budeme opravovat šatny a přilehlá sociální zařízení. Věřím, že v dohledné době dojde i na samotnou tělocvičnu.

Dříve než přivítám žáky, dovolte mi, abych mezi námi přivítala nové posily pedagogického sboru. Vítám  paní učitelku Michaelu Špičákovou, která se vrátila po rodičovské dovolené, a paní učitelku Vladimíru Vašinkovou, která bude učit hudební výchovu na 2. stupni, a pomůže nám s vedením pěveckého sboru. Díky sociálním sítím, to určitě již všichni víte, že ano?

A už dost řečí, protože musím zjistit, jak jste, milé žákyně a žáci, přes prázdniny vyrostli.

Deváťáci, přeji vám, ať se vám poslední rok povinné školní docházky vydaří, ať na něj v dospělosti s láskou a s úsměvem na rtech vzpomínáte, a ať jste úspěšní při volbě střední školy.

Osmáci, s vámi to budeme mít snadné, protože patříte mezi třídy s nejlepším prospěchem. Takže asi moc často od nás neuslyšíte, že tento rok je strašně důležitý, poněvadž se známky píší na přihlášky…

Sedmě třídy máme dvě, v rámci klidných mezitřídních vztahů jsme pro jistotu jednu sedmičku přestěhovali o patro níž, prevence je prevence. Budete mít druhý cizí jazyk, tak hodně úspěchů.

Šesté třídy jsou také dvě, vítám mezi námi nové žáky z Brumovic. Držím vám palce, ať přechod na druhý stupeň je pro vás co nejplynulejší.

Páťáci, jste už vlastně nejstarší žáci 1. stupně, vaši paní učitelku třídní dobře znáte, je vás hodně, takže se určitě ničeho nezaleknete a vše hravě zvládnete.

Čtvrťáci, vy už jste ostřílení borci, přesunete se do druhého patra, ale to pro vás určitě není problém, neboť vaše paní učitelka se stěhuje společně s vámi.

Třeťáci, budete nejstarší na chodbě v přízemí, žádná změna vás nečeká, proto věřím, že třetí třídou proplujete jak na růžovém obláčku.

Kdepak máme druháky? Vy už jste vlastně velcí, zkušení, už víte, jak to ve škole chodí a opět budete mít svou paní učitelku. Letos vám přibude nový předmět. Víte jaký? Ano, je to angličtina.

A nyní naši prvňáčci. Dnes ještě přicházíte se svými rodiči a prarodiči… Ale já vím, že se školy nebojíte a že se do školy těšíte. Většinou se znáte nejen z mateřských škol, ale i ze Školiček a paní učitelku, která je opravdu móóc hodná, také téměř všichni znáte. Prosím žáky 9. třídy, aby všichni přišli za mnou a přivítali mezi námi naše prvňáčky a jako první společně  vstoupili do budovy školy a tímto nám zahájili nový školní rok 2018/2019.

Přeji všem, vám žákům, pedagogům, správním zaměstnancům, ale také rodičům, pohodový školní rok, mnoho radosti a málo smutku. Hodně štěstí!!!

PaedDr. Ivana Pavlíková