Zahájení školního roku 2019/2020

První školní den bylo počasí velmi vrtkavé, proto jsme nový školní rok zahájili v tělocvičně. Po státní hymně a krátkém vystoupení žákyň druhého stupně pronesla povzbudivá slova směrem k žákům, rodičům a zaměstnancům školy starostka obce Neplachovice paní Dana Schreierová.
Prázdniny skončily a určitě dětem přinesly spoustu krásných zážitků. Vím, že shromáždění žáků a pedagogů na konci školního roku je mnohem veselejší, nicméně pevně věřím, že i během školních měsíců čeká na žáky mnoho hezkého – ať už jsou to školní výlety, soutěže, exkurze, návštěvy divadla, zájmové kroužky (a že jich je!)… Těším se na nová čísla školního časopisu Poděs, na akce Žárovky i Žárovičky. Místo paní učitelky Střížové povede Žárovičku paní učitelka Volná.
Během prázdnin paní uklízečky, kuchařky a pan školník doslova naleštili celou školu. Poté paní učitelky, vychovatelky a samozřejmě, že i páni učitelé, třídy a chodby vyzdobili. Všem za přípravu školy velmi děkuji.
I v letošním školním roce bude mít náš pedagogický sbor nové posily. Letos je jich více, neboť paní učitelky Střížová a Vašinková jsou na mateřské dovolené. Vítám paní učitelku Magdu Krupovou, která bude mít 3. třídu, paní učitelku Nikolu Machelovou, která bude třídní učitelkou 7. A třídy a bude převážně učit zeměpis a pracovní činnosti. Dále paní učitelku Alexandru Neiserovou, která bude učit tělesnou výchovu, výchovu k občanství, výchovu ke zdraví a volitelné předměty. Ve školní družině pak paní vychovatelku Drahoslavu Hobžovou, která mj. povede keramický kroužek. První třídu posílí paní asistentka Lenka Havlásková.
Milí deváťáci, přeji vám, ať se vám poslední rok povinné školní docházky vydaří a ať jste úspěšní při volbě střední školy.
Osmé třídy máme dvě. Věřím, milí osmáci, že už jste se v sedmé třídě dostatečně vydováděli a že osmou třídu budete brát naprosto vážně.
Sedmé třídy máme také dvě, 7. A bude mít novou paní učitelku třídní, a to paní učitelku Nikolu Machelovou. Letos si budete moci vybírat mezi dvěma cizími jazyky – mezi německým a ruským jazykem. Umožní nám to nové financování regionálního školství od ledna příštího roku.
Šesté třídy jsou také dvě, vítám mezi námi nové žáky z Brumovic. Držím vám palce, ať přechod na druhý stupeň je pro vás co nejplynulejší. Třídními učitelkami jsou paní učitelka Hana Grigorová a paní učitelka Blažena Wertichová.
Páťáci, jste už vlastně nejstarší žáci 1. stupně, vaši paní učitelku třídní dobře znáte, takže pátou třídou proplujete jak na modrém obláčku.
Čtvrťáci, vy už jste ostřílení borci, přesunete se do druhého patra, věřím, že na vás uslyším jen samou chválu.
Třeťáci, budete nejstarší na chodbě v přízemí, proto určitě hravě zvládnete změnu paní učitelky třídní.
Druháčci, vy už jste zkušení, už víte, jak to ve škole chodí a opět budete mít svou paní učitelku. Letos vám přibude nový předmět. Ano, je to angličtina.
A nyní mi dovolte, abych přivítala naše prvňáčky. Dnes ještě přicházíte se svými rodiči a prarodiči, ale já vím, že se školy nebojíte a že se do školy těšíte. Většinou se znáte nejen z mateřské školy, ale i ze Školiček, kde jste poznali i svou paní učitelku třídní. Prosím žáky 9. třídy, aby společně s paní učitelkou Kořistkovou přivítali naše prvňáčky a poté společně odešli do 1. třídy.

Přeji všem žákům, pedagogům a rodičům pohodový školní rok, paním kuchařkám mnoho spokojených strávníků, kteří si chodí často přidávat, paním uklízečkám chápající děti, které nebudou na podlaze nechávat papírky a jiné odpadky, panu školníkovi co nejméně oprav a zapomenutých klíčů od šatních skříněk.  Hodně štěstí všem!!!

PaedDr. Ivana Pavlíková