Zápis dětí do mateřské školy

Ve čtvrtek 2. května 2019 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o předškolní vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2019.

Seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení
1. 110/2019 přijat/a
2. 111/2019 nepřijat/a
3. 112/2019 přijat/a
4. 113/2019 přijat/a
5. 114/2019 přijat/a
6. 115/2019 nepřijat/a
7. 116/2019 nepřijat/a

Datum zveřejnění: 7. 5. 2019

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy