Zápis dětí do mateřské školy – rozhodnutí o přijetí

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace, podle ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 byly přijaty děti s těmito registračními čísly: 

Registrační číslo:
1. 107/2018
2. 108/2018
3. 109/2018
4. 110/2018
5. 111/2018
6. 112/2018
7. 113/2018
8. 114/2018

 

Datum zveřejnění: 7. 5. 2018

 

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy