Zápis dětí do mateřské školy

Dne 23. 5. 2013 se konal zápis dětí do mateřské školy. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace, podle ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2013 byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

  • 1. 128/2013
  • 2. 129/2013
  • 3. 131/2013
  • 4. 132/2013
  • 5. 134/2013
  • 6. 135/2013
  • 7. 136/2013
  • 8. 137/2013

Datum zveřejnění: 31. 5. 2013

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy