Zápis do 1. třídy – seznam přijatých dětí

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o základní vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2020

Seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení   Registrační číslo Výsledek řízení
1. 78/2020 přijat/a 15. 92/2020 přijat/a
2. 79/2019 přijat/a 16. 93/2020 přijat/a
3. 80/2020 přijat/a 17. 94/2020 přijat/a
4. 81/2020 přijat/a 18. 95/2020 přijat/a
5. 82/2020 přijat/a 19. 96/2020 přijat/a
6. 83/2020 přijat/a 20. 97/2020 přijat/a
7. 84/2020 přijat/a 21. 98/2020 přijat/a
8. 85/2020 přijat/a 22. 99/2020 přijat/a
9. 86/2020 přijat/a 23. 100/2020 přijat/a
10. 87/2020 přijat/a 24. 101/2020 přijat/a
11. 88/2020 přijat/a 25. 102/2020 přijat/a
12. 89/2020 přijat/a 26. 103/2020 přijat/a
13. 90/2020 přijat/a 27. 104/2020 přijat/a
14. 91/2020 přijat/a 28. 105/2020 přijat/a

Datum zveřejnění: 4. 5. 2020

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy