Závěrečná návštěva knihovny před Pasováním prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

Naší poslední návštěvou knihovny nás provázeli Dlouhý, Široký a Bystrozraký ze stejnojmenné pohádky. S pomocí paní Dehnerové jsme se snažili vše převyprávět tak, jak by si to pan Erben přál. Poslední stranu našich knih bude zdobit opravdu krásný 3D obrázek, se kterým dětem pomáhali všichni, kteří měli v knihovně ruce a nohy. Za naše úsilí na nás čekala při odchodu sladká odměna. Teď už budeme jen pilovat četbu a čekat na slavnostní Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského. Zbývá si přát, aby si děti našly zalíbení v četbě a pokračovaly v pravidelných návštěvách knihoven, kde se budou dovídat nové informace, rozšiřovat si slovní zásobu a v neposlední řadě objevovat nové kamarády v přečtených příbězích.

Mgr. Tereza Pethsová