Zdravé zuby

Projekt Zdravé zuby je osvětový program na prevenci péče o dětský chrup. Cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu. V průběhu pěti let děti získávají informace o tom, jak lze předejít zubnímu kazu. Cílem je zlepšení zubního zdraví mladé generace.

Mgr. Ivana Kořistková