Ze života školní družiny – projekt SOPTÍK

V měsíci říjnu jsme třikrát, vždy ve čtvrtek po obědě, navštívili hasičskou zbrojnici v Neplachovicích. Při první návštěvě jsme si ji pořádně prohlédli – mají tam plno vítězných pohárů, vyzkoušeli jsme si přilby, zkusili jsme troubit na poplach historickými trubkami. Také hasičské auto jsme si pořádně prohlédli a zkusili jsme si v něm sedět jako opravdoví hasiči. Při druhé návštěvě jsme pomocí džberovky hasili vodou hořící dům (nelekejte se, jen atrapu 🙂 ), shazovali jsme vodou pyramidu z konzerv, zkusili jsme si podávat kbelíky s vodou a hasit tak, jako za starých časů. Třetí návštěva prověřila naší zručnost a vědomosti v požární výchově (hasicí přístroje, zapojování hadic, proudnic a rozdělovače, co je to savice a koš, jak se zachovat při zjištění, že někde hoří!)
Na závěr chci poděkovat manželům Čechovým, panu Malchárkovi a paní učitelce Mrkvanové, bez kterých by se tyto pro děti velmi zajímavé a poučné akce nemohly uskutečnit.

Marie Černohorská