Zeměpisná olympiáda

Dne 13. 2. 2020 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo 9 žáků osmých a devatých tříd. Zeměpisná olympiáda se skládala ze dvou částí. V první části žáci prokazovali své vědomosti z oblasti Evropy a následně plnili úkoly za pomoci atlasu. Na vypracování každé části měli účastníci 45 minut. Mezi tři nejúspěšnější řešitele patřili Alexandr Fojtík z 8. B, který se stal vítězem a bude naši školu reprezentovat v okresním kole v Opavě. 2. místo získal David Švrček z 8. A a na 3. místě se umístil opět žák 8. A Daniel Leszczýnski. Vítězům školního kola zeměpisné olympiády tímto blahopřejeme.

Mgr. Nikola Machelová