Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Poděkování

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování Poděkování

V této nelehké době si jako ředitelka školy stále více uvědomuji, jaké mám velké štěstí, neboť mám skvělé rodiče našich dětí a žáků, vstřícné a podporující kolegy a

On-line návštěva knihovny

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem On-line návštěva knihovny On-line návštěva knihovny

„Máte rádi pohádky?“ Touto větou uvítala prvňáčky paní Dehnerová z knihovny v Holasovicích. Za „běžné“ situace by to nebylo nic neobvyklého. V druhém pololetí totiž

Zábavné „pracovky“ na 2. stupni

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zábavné „pracovky“ na 2. stupni Zábavné "pracovky" na 2. stupni

V současné nelehké situaci naši žáci pracují v provizorním rozvrhu, věnují se hlavním předmětům a na výchovy už nezbyl prostor. Obrátila jsem se na žákyně vyššího stupně,

Ohlédnutí za školním sportem

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlédnutí za školním sportem Ohlédnutí za školním sportem

Na jaře loňského roku jsme se dostali do situace, která značně změnila vše, na co jsme byli zvyklí. Přesto, že se žáci při domácí výuce zabývali především plněním povinností

Zápis do 1. třídy – seznam přijatých dětí

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy – seznam přijatých dětí Zápis do 1. třídy - seznam přijatých dětí

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné dle doporučení MŠMT organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy organizaci zápisu

Certifikát eTwinningová škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Certifikát eTwinningová škola Certifikát eTwinningová škola

Naší škole byl udělen certifikát eTwinningová škola pro období 2020 – 2021. Ocenění jsme získali nejen za aktivní zapojení do mezinárodních projektů, ale také za zajištění

PF 2021

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2021 PF 2021

Do nového roku všem ze srdce přejeme, ať se život co nejdříve vrátí do normálních kolejí a pominou nejistoty a obavy z budoucnosti. Žáci a zaměstnanci

Ukončení adventu a besídka u prvňáčků

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení adventu a besídka u prvňáčků Ukončení adventu a besídka u prvňáčků

V průběhu 1. až 18. prosince 2020 prvňáčci denně plnili různé adventní úkoly. V prvním týdnu to byly čertovské úkoly, ve druhém týdnu andělské úkoly a třetí týden byl

Kouzelný předvánoční čas

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzelný předvánoční čas Kouzelný předvánoční čas

Byť je doba pro nás pro všechny jakkoli náročná, neměli bychom se nechat připravit o chvíle radosti, které nám ji pomáhají překonat. A k těmto chvílím bezpochyby patří i čas

Nadílka pro lesní zvířátka

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nadílka pro lesní zvířátka Nadílka pro lesní zvířátka

Pomalu se blíží Vánoce, na které se všichni těšíme nejen pro dárky, ale také proto, že budeme s celou rodinou. Očekáváme, kdy celá krajina zapadne sněhem… V tento

Pošta z Kanceláře Senátu ČR

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pošta z Kanceláře Senátu ČR Pošta z Kanceláře Senátu ČR

Dobrou zprávu jsme obdrželi z Kanceláře Senátu ČR. V minulém školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Kanceláří Senátu Spolku českých

Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí mateřské školy na katastru Neplachovice

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí mateřské školy na katastru Neplachovice Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí mateřské školy na katastru Neplachovice

Před každou stavbou je nutné dle památkového zákona provést na území České republiky archeologický dozor. Pokud se při něm prokážou v místě budoucí stavby archeologické situace,

Milá událost v nemilé době…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Milá událost v nemilé době… Milá událost v nemilé době…

V červnovém příspěvku na konci minulého školního roku jsem nám všem přála, aby nepřišla žádná další vlna této epidemie a školy se nemusely uzavírat… Bohužel realita je

Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

Vážení rodiče, MAP Opavsko ve spolupráci s dalšími odborníky organizuje Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání, které se uskuteční 9. 11. 2020 od 17.00

Nabídka obědů

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka obědů Nabídka obědů

Vážení rodiče, přeposílám nabídku pana Svobody, provozovatele Hostince U Laryšů, pro případné zájemce o obědy na příští týden. Cena obědu je 90 Kč. Pan Svoboda uvádí, že si

Vzpomínka na společné chvíle

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzpomínka na společné chvíle Vzpomínka na společné chvíle

Během letošního teplého září jsme uskutečnili hodinu výtvarné výchovy v „plenéru“ – v zámeckém parku. Deváťáci si naskicovali budovu zámku a poté ve škole udělali ze skici

Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s ostravskou společností Nebuď oběť, která se zaměřuje na problematiku kyberšikany. V minulosti děti absolvovaly přednášky pana Látala,

Rozvrh hodin na 12. a 13. října – 2. stupeň

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvrh hodin na 12. a 13. října – 2. stupeň Rozvrh hodin na 12. a 13. října - 2. stupeň

Rozvrh hodin 6. A na pondělí 12. 10. a úterý 13. 10. 2020 (výuka ve škole):   1. 2. 3. 4. 5. 6. Pondělí: M ČJ P INF VZ   Úterý: M HV Z AJ VV VV   Rozvrh hodin 6. B na