Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Certifikát eTwinningová škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Certifikát eTwinningová škola Certifikát eTwinningová škola

Naší škole byl udělen certifikát eTwinningová škola pro období 2020 – 2021. Ocenění jsme získali nejen za aktivní zapojení do mezinárodních projektů, ale také za zajištění

PF 2021

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2021 PF 2021

Do nového roku všem ze srdce přejeme, ať se život co nejdříve vrátí do normálních kolejí a pominou nejistoty a obavy z budoucnosti. Žáci a zaměstnanci

Ukončení adventu a besídka u prvňáčků

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení adventu a besídka u prvňáčků Ukončení adventu a besídka u prvňáčků

V průběhu 1. až 18. prosince 2020 prvňáčci denně plnili různé adventní úkoly. V prvním týdnu to byly čertovské úkoly, ve druhém týdnu andělské úkoly a třetí týden byl

Kouzelný předvánoční čas

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzelný předvánoční čas Kouzelný předvánoční čas

Byť je doba pro nás pro všechny jakkoli náročná, neměli bychom se nechat připravit o chvíle radosti, které nám ji pomáhají překonat. A k těmto chvílím bezpochyby patří i čas

Nadílka pro lesní zvířátka

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nadílka pro lesní zvířátka Nadílka pro lesní zvířátka

Pomalu se blíží Vánoce, na které se všichni těšíme nejen pro dárky, ale také proto, že budeme s celou rodinou. Očekáváme, kdy celá krajina zapadne sněhem… V tento

Pošta z Kanceláře Senátu ČR

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pošta z Kanceláře Senátu ČR Pošta z Kanceláře Senátu ČR

Dobrou zprávu jsme obdrželi z Kanceláře Senátu ČR. V minulém školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Kanceláří Senátu Spolku českých

Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí mateřské školy na katastru Neplachovice

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí mateřské školy na katastru Neplachovice Záchranný archeologický výzkum v místě budoucí mateřské školy na katastru Neplachovice

Před každou stavbou je nutné dle památkového zákona provést na území České republiky archeologický dozor. Pokud se při něm prokážou v místě budoucí stavby archeologické situace,

Milá událost v nemilé době…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Milá událost v nemilé době… Milá událost v nemilé době…

V červnovém příspěvku na konci minulého školního roku jsem nám všem přála, aby nepřišla žádná další vlna této epidemie a školy se nemusely uzavírat… Bohužel realita je

Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání

Vážení rodiče, MAP Opavsko ve spolupráci s dalšími odborníky organizuje Online setkání rodičů coby průvodců dětí při volbě povolání, které se uskuteční 9. 11. 2020 od 17.00

Nabídka obědů

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka obědů Nabídka obědů

Vážení rodiče, přeposílám nabídku pana Svobody, provozovatele Hostince U Laryšů, pro případné zájemce o obědy na příští týden. Cena obědu je 90 Kč. Pan Svoboda uvádí, že si

Vzpomínka na společné chvíle

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzpomínka na společné chvíle Vzpomínka na společné chvíle

Během letošního teplého září jsme uskutečnili hodinu výtvarné výchovy v „plenéru“ – v zámeckém parku. Deváťáci si naskicovali budovu zámku a poté ve škole udělali ze skici

Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s ostravskou společností Nebuď oběť, která se zaměřuje na problematiku kyberšikany. V minulosti děti absolvovaly přednášky pana Látala,

Rozvrh hodin na 12. a 13. října – 2. stupeň

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvrh hodin na 12. a 13. října – 2. stupeň Rozvrh hodin na 12. a 13. října - 2. stupeň

Rozvrh hodin 6. A na pondělí 12. 10. a úterý 13. 10. 2020 (výuka ve škole):   1. 2. 3. 4. 5. 6. Pondělí: M ČJ P INF VZ   Úterý: M HV Z AJ VV VV   Rozvrh hodin 6. B na

Výuka od 12. října 2020

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka od 12. října 2020 Výuka od 12. října 2020

Vážení rodiče, od pondělí 12. 10. bude výuka na 2. stupni probíhat následovně: Týden od 12. – 16. 10. 2020: žáci 6. A, 7. A, 8. A, 9. A budou chodit do školy, žáci 6. B, 7. B, 8.

Vyplouváme za poznáním

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyplouváme za poznáním Vyplouváme za poznáním

S žáky 1. třídy jsme si domluvili celoroční hru „Na piráty“. Hrajeme ve třídě i ve školní družině. Za aktivitu, rychlost, správná řešení, za kreativitu, vzájemnou

Dopravní výchova ve 4. třídě

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní výchova ve 4. třídě Dopravní výchova ve 4. třídě

V pátek 2. 10. jsme vyrazili do Krnova. Vystoupili jsme z autobusu a šli jsme do Střediska volného času, kde jsme se dvě hodiny učili dopravní výchovu. Poznávali jsme dopravní značky,

Google učebna, sdílený disk

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Google učebna, sdílený disk Google učebna, sdílený disk

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci zavádíme postupně pro žáky 2. stupně online práci v Google Classroom (učebně), která bude doplňovat výuku ve škole. Je to z důvodu

Návštěva HRAcího Deskového Centra LEGIE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva HRAcího Deskového Centra LEGIE Návštěva HRAcího Deskového Centra LEGIE

Ať už je současná situace jakkoli podivná a zvláštní, nic to nemění na faktu, že děti zůstávají stále dětmi a chtějí se potkávat a hrát si. Jedno takové setkání jim bylo

Projektový den s HELLO

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den s HELLO Projektový den s HELLO

Ve čtvrtek 17. září prožili naši šesťáci celé dopoledne naplněné angličtinou. V jazykové škole Hello v Opavě byl pro ně připraven program naplněný aktivitami, soutěžemi a

Adaptační výlet žáků šestých tříd

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adaptační výlet žáků šestých tříd Adaptační výlet žáků šestých tříd

Hned začátkem školního roku vyrazily obě šesté třídy na společný adaptační den do Sosnové. V rodinné firmě Vitaminátor pro ně byl připraven program zaměřený na poznávání