Školní kolo ve skoku vysokém

S pozvolna blížícím se koncem roku se nám také blíží okresní kolo ve skoku vysokém, které se koná v kryté hale na Tyršově stadionu v Opavě a kterého je naše škola pravidelným a poměrně úspěšným účastníkem. Obhajoba našich dvou třetích míst z loňska bude v letošním roce určitě opět velkou výzvou. Na tyto závody se snažíme připravit nejen v hodinách tělocviku, ale naši nadšení sportovci si můžou vyzkoušet i závody nanečisto v rámci školního kola.
V pondělí 11. prosince se tedy uskutečnilo v tělocvičně naší školy školní kolo ve skoku vysokém, do kterého se zapojilo 19. žáků z vyššího, ale také nižšího stupně. Jediným zástupcem žáků 5. tříd byl Filip Řehulka, který překonal laťku ve výšce 90 cm a jako jediný závodník tak vyhrál kategorii 5. tříd. V kategorii děvčat 6. tříd soupeřilo 5 žákyň a nejlepším výkonem 120 cm se prezentovala Anna Hrochová. Laťku ve stejné výšce překonala také Natálie Polová, ta však při cestě závodem potřebovala více opravných pokusů. Chlapců 6. tříd se do závodu zapojilo 7 a z prvenství se mohl radovat Michal Zrník s překonanou výškou rovněž 120 cm. Vyhlášena byla také kategorie chlapců 7. tříd, ve které své sportovní schopnosti měřili 4 závodníci a o prvenství se s překonanou výškou 125 cm dělili Tobiáš Agel a Dominik Kořistka. Poslední kategorií, která do závodu zasáhla, byla děvčata z 9. tříd. Mezi třemi závodnicemi se nejlépe dařilo Editě Stavařové, která skočenou výškou 140 cm zároveň předvedla i nejlepší výkon tohoto závodu. Všem žákům, kteří s námi strávili pondělní odpoledne v tělocvičně, děkujeme za pěkné sportovní výkony.

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Alexandra Neiserová