Přírodovědná soutěž na Mendelově gymnáziu

V pátek 15. 12. 2023 se na Mendelově gymnáziu uskutečnilo oblastní kolo 15. ročníku Přírodovědné soutěže. Soutěž byla letos věnována 140. výročí založení českého gymnaziálního školství v Opavě a jejím ústředním tématem byla Voda. Na „Mendláku“ se sešlo rekordních 33 tříčlenných týmů z celého opavského okresu. Mladí přírodovědci řešili teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie i zeměpisu, body mohli získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videa na téma Voda. Z naší školy se zúčastnily dívky devátých tříd ve složení Nováková Aneta, Válková Nela a Marethová Tamara. Děkuji žákyním za reprezentaci školy, do které zajisté daly vše. Věřím, že získané zkušenosti, vědomosti a dovednosti využijí i v nadcházejícím studijním životě.

Mgr. Radek Hnilica