Zápis do 1. třídy – seznam přijatých dětí

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o základní vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2021.

Seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo Výsledek řízení   Registrační číslo Výsledek řízení
1. 01/2021 přijat/a 22. 22/2021 přijat/a
2. 02/2021 přijat/a 23. 23/2021 přijat/a
3. 03/2021 přijat/a 24. 24/2021 přijat/a
4. 04/2021 přijat/a 25. 25/2021 přijat/a
5. 05/2021 přijat/a 26. 26/2021 přijat/a
6. 06/2021 přijat/a 27. 27/2021 přijat/a
7. 07/2021 přijat/a 28. 28/2021 přijat/a
8. 08/2021 přijat/a 29. 29/2021 přijat/a
9. 09/2021 přijat/a 30. 30/2021 přijat/a
10. 10/2021 přijat/a 31. 31/2021 přijat/a
11. 11/2021 přijat/a 32. 32/2021 přijat/a
12. 12/2021 přijat/a 33. 33/2021 přijat/a
13. 13/2021 přijat/a 34. 34/2021 přijat/a
14. 14/2021 přijat/a 35. 35/2021 přijat/a
15. 15/2021 přijat/a 36. 36/2021 přijat/a
16. 16/2021 přijat/a 37. 37/2021 přijat/a
17. 17/2021 přijat/a 38. 38/2021 přijat/a
18. 18/2021 přijat/a 39. 39/2021 přijat/a
19. 19/2021 přijat/a 40. 40/2021 přijat/a
20. 20/2021 přijat/a 41. 41/2021 přijat/a
21. 21/2021 přijat/a 42. 42/2021 přijat/a

Datum zveřejnění: 23. 04. 2021

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy