9. ročník počítačové soutěže BAJTÍK

V květnu 2014 se žáci naší školy zúčastnili školního kola počítačové soutěže Bajtík. Z tohoto kola postoupili do okresního kola, které se konalo 15. května 2014 na ZŠ Boženy Němcové v Opavě, tito žáci:
Kategorie Kilobajtík: Karolína Dluhošová a Jan Michalec z V. třídy
Kategorie Megabajtík: David Volný, Lenka Hlavicová a Filip Karli z VI. třídy.
Ve třech věkových kategoriích soutěžilo celkem 57 žáků ze 17 základních škol a gymnázií. Tématem letošní soutěže byl „Svět techniky a já“.
Z okresního kola bylo vybráno do finálového kola z každé kategorie 5 soutěžících, kteří bojovali o umístění. Finálové kolo se konalo 28. května 2014, z našich žáků postoupila Karolína Dluhošová z V. třídy. Po prezentaci své práce ve finálovém kole se Karolína Dluhošová umístila ve své kategorii Kilobajtík na druhém místě, a to z 57 žáků ze 17 základních škol a gymnázií. Gratulujeme!!!

Informace o soutěžních úkolech:

Kilobajtíci měli za úkol nakreslit nějaký stroj, nebo technickou pomůcku, která lidem usnadňuje práci. Obrázek kreslili v programu: Malování.
Megabajtíci měli za úkol:

  1. Nakreslit logo technického vynálezu. Mohli použít tyto programy: Malování, Corel Draw, Adobe Photoshop, Zoner Callisto.
  2. Vytvořit prezentaci na téma „Svět techniky a já“.

Zadání:

  •  Svět kolem nás je plný technických vynálezů, které zasahují do našeho života. Bez kterých technických vymožeností by ses neobešel? Jaký mají pro tvůj život význam? Jak si představuješ jejich vývoj?
  •  Tvým úkolem bude předat informace o svém pohledu na tuto problematiku v prezentaci, kterou vytvoříš na téma „Svět techniky a já“.
  •  Jakým způsobem tuto prezentaci pojmeš, je jen na tobě.
  •  Meze se nekladou, vše záleží na tvých znalostech, přehledu ale i představách a jak toto téma uchopíš a budeš je chtít prezentovat.
  •  Do prezentace umísti grafický návrh loga technického vynálezu, který jsi vytvořil v prvním úkolu.
  •  Ke své práci použili program: PowerPoint. V prezentaci využili vytvořený symbol firmy, která zkoumá vodu.

Mgr. Leon Vašinka