Báseň pro tebe

V pátek 28. 4. čekalo všechny příchozí do naší školy překvapení. Na dveřích, po obložení stěn i na lavicích byly připevněny lístečky s básněmi s nadpisem BÁSEŇ PRO TEBE. Myslím, že mohu už prozradit, že autory tohoto neobvyklého počinu byly členky čtenářského klubu, žákyně osmé třídy. Po několik čtvrtečních odpoledních schůzek jsme vybírali vhodné básničky a opisovali je na lístečky. Některé verše byly určeny přímo pro jistou osobu, jiné byly vybrány pro svůj optimismus nebo humor. A pak nadešla chvíle, na kterou se všechna děvčata těšila! Vylepovali jsme lístečky po třídách a prostorách školy – tajně, v době, kdy už škola zela prázdnotou. A pak jsme čekali odezvu. Vždyť jak nám říká známé rčení, „Trocha poezie nikoho nezabije.“ Výsledkem byl údiv, otázky, trochu pátrání a snad i malé potěšení. Pokud jsme příjemně naladili alespoň jednoho člověka, jsme s projektem BÁSEŇ PRO TEBE spokojeni.

                                                                                                                                Mgr. Blažena Wertichová

Básní pro tebe členky čtenářského klubu příjemně naladily ne jednoho člověka, ale troufnu si říct celou školu… V tento den počasí spíše připomínalo „dušičkový čas“, a ne jaro v plném rozpuku. Básničkami na různých místech školy se pošmourný den doslova prozářil. Básničky zaujaly nejen pedagogy, ale i žáky. Měla jsem básničku také na dveřích ředitelny a věřte, bylo to krásné pohlazení po duši. Děkuji děvčatům i paní učitelce Wertichové.

PaedDr. Ivana Pavlíková