Beseda s myslivcem

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 proběhl projekt „Pomáháme zvířatům“ určený pro žáky 1. – 3. třídy. V měsících září a říjnu děti sbíraly ve svém okolí kaštany a žaludy, které přinesly začátkem listopadu do školy. V každé třídě byli nejlepší sběrači oceněni a všichni zúčastnění dostali malou odměnu. Do projektu se aktivně zapojilo 26 žáků, kteří přinesli 294 kg kaštanů a 5 kg žaludů. Kaštany byly odvezeny do Býkova, kde se staly pochoutkou daňků, žaludy obohatily jídelníček našich srnců a srnek. Součástí projektu se stala beseda s myslivcem. V pondělí 11. prosince pan Radomír Frank seznámil děti s různými plemeny psů. Poutavě vysvětloval přednosti jednotlivých ras. Povídání bylo doprovázeno promítáním fotografií. Zážitky z uskutečněného projektu žáci namalovali a obrázky si vystavili ve třídě.

                                                                                                                    Mgr. Ivana Kořistková