Branný závod WOLFRAM

Velmi zajímavý a netradiční závod v atraktivním prostředí, a navíc s krásným umístěním, má za sebou naše družstvo deváťáků, které se zúčastnilo krajského finále ve vědomostně-branném závodě WOLFRAM. Na tento závod náš tým postoupil z okresního finále konaného na ZŠ Englišova v Opavě. V úterý 10. října naše čtyřčlenné družstvo ve složení Matěj Vrbický, Ondřej Čapek, Albert Vávra a Anna Kořistková porovnávalo své schopnosti ve vojenském prostoru Libavá s dalšími 27 školami. Na trase dlouhé 2,75 kilometrů, kterou žáci museli absolvovat v co nejkratším čase, připravili vojáci armády ČR spoustu zajímavých stanovišť a prověřili tak vědomosti a fyzické i dovednostní vlastnosti závodníků. Žáci museli zvládnout jízdu na raftu na vodní nádrži Barnov, přejít minové pole pomocí detektoru kovu, poskytnout první pomoc, vypracovat test zaměřený na Ostravskou operaci, pomocí lana odtáhnout zaparkované auto, absolvovat překážkovou dráhu, zvládnout orientaci v mapě, prokázat topografické znalosti a chybět nemohla ani oblíbená střelba ze vzduchovky. I přes drobná zaváhání v některých disciplínách se nám velmi vydařila střelba ze vzduchovky a práce s mapou. Rovněž běžecký okruh jsme zvládli velmi solidně. Při vyhlášení výsledků nás organizátoři drželi dlouho v napětí a název naší školy zazněl až při vyhlášení sice nepopulárního, ale v této obrovské konkurenci určitě skvělého, 4. místa. Kromě samotného závodu byla pro žáky ještě připravena doplňková stanoviště. Žáci si mohli  nanečisto vyzkoušet například jízdu na raftu, zastřílet z luku, prohlédnout si dobové zbraně i současnou vojenskou techniku, nebo si vyzkoušet střelbu z airsoftových pistolí. I přesto, že jsme ve vojenském prostoru strávili v podstatě celý den, byl to den příjemně strávený, vyplněný sportem i dalšími netradičními zážitky. Našim žákům patří velká gratulace za předvedené výkony jak v okresním kole na ZŠ Englišova, tak v kole krajském, konaném ve vojenském prostoru Libavá.

Mgr. Jakub Machel