Certifikát eTwinningová škola

Naší škole byl udělen certifikát eTwinningová škola pro období 2020 – 2021. Ocenění jsme získali nejen za aktivní zapojení do mezinárodních projektů, ale také za zajištění eBezpečnosti, inovativních přístupů ve výuce a také za podporu pedagogů v jejich profesním rozvoji. V České republice tento certifikát získalo pouze 22 škol.
Naši žáci se věnují eTwinningovým projektům již několik let. Za svou skvěle odvedenou práci jsou pravidelně odměňováni udělováním certifikátů Quality Label na národní ale i mezinárodní úrovni. Největším jejich úspěchem je získání ocenění „Finalista Národní ceny“ za projekt Malované čtení.
Z prvotní myšlenky obohatit zájmové kroužky o mezinárodní projekty se na naší škole rozrostl eTwinningový tým pedagogů. Nadšeně vedou své žáky za poznáním a rozvojem aktuálních témat a spolupracují se školami z celé Evropy. I v době distanční výuky velmi úspěšně pracují se svými žáky na projektech. I když se setkávají pouze online, jejich výstupy plní platformu eTwinning.

Mé velké poděkování patří paní učitelce Kláře Střížové, paní učitelce Tereze Pethsové a panu učiteli Jakubu Machelovi.

PaedDr. Ivana Pavlíková