Certifikát Quality Label za naše eTwinningové projekty

I když je tento školní rok v plném proudu, ohlédněme se ještě za tím minulým. Naše škola je již 4. rokem zapojena do eTwinningu. Tyto projekty se staly velmi oblíbenou náplní vyučování nejen u žáků, ale také u učitelů. eTwinning je jedna z možností, jak učinit výuku zábavnější, poutavější a zajímavější nejen pro samotné žáky.
Každoročně probíhá hodnocení projektů na základě stanovených kritérií Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu. Každá přihláška je hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli. N základě jejich hodnocení byl certifikát QL udělen celkem 93 projektům z České republiky.

Naší škole se podařilo získat hned 3 certifikáty QL za tyto projekty:

Příroda čaruje Projekt, který se orientoval na roční období, provázel druháčky po celý školní rok napříč všemi předměty.

Odkaz: https://twinspace.etwinning.net/47361

Kniha není nepřítel Tento projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, věnoval se základním literárním pojmům, se kterými se páťáci v průběhu roku setkávali v hodinách literní výchovy. Skládali básně, vymýšleli příběhy, tvořili úkoly k pohádkám, k bajkám.

Odkaz: https://twinspace.etwinning.net/47360

Amazing year Byl realizován především v anglickém jazyce a informatice, každý měsíc se žáci zaměřili na jeden významný mezinárodní nebo evropský den. A společně se svými partnery si užili spoustu legrace při plnění jednotlivých úkolů a aktivit.

Odkaz: https://twinspace.etwinning.net/48107

Mgr. Klára Střížová