Den Charity Opava

Zapsat, změřit, přečíst – pro většinu z nás jsou to naprosto běžné činnosti, které vykonáváme zcela automaticky. Pro některé však tak samozřejmé nejsou. Právě o tom se mohli ve středu 7. října přesvědčit naši žáci. Na zámku v Neplachovicích nezisková organizace Charita Opava přichystala akci „Co se v mládí naučíš…“. V jejím rámci se žáci setkali s nevidomými, kteří jim vyprávěli o překážkách, jež musí každý den překonávat. Dozvěděli se, jak pracný a zdlouhavý je výcvik vodicího psa. Prohlédli si pomůcky, které zrakově postiženým a nevidomým pomáhají zvládat – pro nás rutinní – úkony. A aby se do jejich role vcítili s plným nasazením, dostali možnost nasadit si brýle, které simulovaly různé zrakové vady. Děti se také zúčastnily mezigeneračního setkání se seniory z Denního stacionáře, kteří dokázali nabourat vžitý předsudek, že pokročilý věk je překážkou životu naplněnému koníčky a sportem. Žáci vyššího stupně si vyslechli přednášku paní Vehovské z Občanské poradny Charity Opava o dluhové pasti, která číhá na každém rohu. Co nám tedy dalo toto dopoledne strávené na zámku v Neplachovicích? Především dávku ohleduplnosti a pokory. A za to Charitě Opava děkujeme.

Mgr. Ludmila Volná