Den válečných veteránů

Krvavě červený květ vlčího máku. Kříže. Odbíjení zvonu na kostelní věži.  Den 11. 11. v 11 hodin. Jména na pomníku válečným obětem.  Skupinka lidí, kteří přišli uctít památku padlých vojáků ve všech světových válkách. Žáci devátých tříd naší školy. Stojí tiše a pozorně naslouchají veršům básní, které přednášejí jejich spolužačky. Báseň „Raport“ od Fráni Šrámka v podání Marie Foltýnové. Marie si ji vybrala sama, protože má ráda koně. V dlani tiskne kamínek, recituje a nikoho nenechá na pochybách, že básní vyjadřuje i svůj názor.

Úryvek básně:

Hlásím, pane hejtmane,
a já to musím říct,
tož, člověk rád jde, člověk musí jít,
když pán chce, smrti vstříc –
však koní šetřte, prosím tisíckrát,
to dobytče se strašně umí ptát,
proč nesmí žíti víc…

Všichni zaujatě poslouchají i druhou báseň. Slova protiválečné písně Boba Dylana „Blowing in the wind“ zní v češtině a recituje Adéla Polišenská. I ona volbou básně zdůraznila a podpořila jedinečnost okamžiku. Okamžiku, který by se měl zapsat do paměti…

Mgr. Ivana Vaňková