Deváťáci se činili…

Ve středu 2. 12. měla celá devítka napilno. Zatímco hoši se vydali do Bruntálu, kde se účastnili dne otevřených dveří na Střední průmyslové škole, část děvčat – těch umělecky nadaných – se účastnila výtvarného plenéru v Ostravě. Zbývající část děvčat taky nepřišla zkrátka – pekla perníčky pro své svěřence v 1. třídě. Když se pak všichni sešli na odpolední vyučování, vzájemně si při zdobení perníčků líčili zážitky celého dne. Vše samozřejmě doprovázela ochutnávka nazdobených perníčků…

V pátek 4. 12. se žáci deváté třídy „hodili do gala“ a vydali se do Opavy do Slezského divadla, kde zhlédli klasickou komedii francouzského dramatika Jeana Poquelina, známého více pod pseudonymem Moliѐre (1622-1673). „Zdravý nemocný“ je autorovou poslední hrou. Přestože ji napsal zhruba před čtyřmi sty lety, stále má co říct i současníkům. Ústřední postavou je měšťan Argan. Jeho morálkou je morálka peněz – za peníze si koupil mladou ženu, za peníze si chce koupit i své zdraví. Všechno a všichni se musí točit kolem něj a pro udržení zdraví, štěstí a pohodlí neváhá obětovat i štěstí své dcery. Aby ušetřil peníze, které s těžkým srdcem vydává za léčení, chce svou dceru provdat za lékaře. Vše nakonec dobře dopadne, jako v každé správné komedii. Po představení jsme navštívili vánoční trhy na Dolním náměstí a nasáli vánoční atmosféru, přestože počasí spíš působilo jarně.

Kulturu vystřídala osvěta na Slezském gymnáziu v Opavě. Studenti gymnázia přednáší pro žáky základních škol o aktuálním problému – o poruchách příjmu potravy. Projekt pod názvem HELP P3 úspěšně probíhá už několik let a naši deváťáci se ho každoročně účastní. Cílem přednášky je seznámit žáky s obsahem pojmů anorexie, bulimie aj., pochopit, jak nebezpečné mohou tyto nemoci být. Součástí návštěvy je i výstava autentických fotografií L. Horkého k dané problematice.

A do třetice – v pondělí 7. 12. se po škole rojili andělé, čerti a Mikuláš, roznášeli nadílku a hodnotili hříchy i dobré skutky. Celé procesí se pak vydalo do mateřské školy. Naši deváťáci se prostě činí…

Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Renata Schreierová