Dopravní a turistický kroužek – informace pro žáky a rodiče

V letošním školním roce chceme zahájit činnost dopravního kroužku v kombinaci s turistickými aktivitami, které budeme organizovat vždy jednou měsíčně, o víkendu. Součástí bude také krátké teoretické setkání, kde se seznámíme se zmíněnou tematikou.

Teoretická část
V rámci teoretické části se sejdeme jednou za měsíc na 1 vyučovací hodinu (cca 45 minut). Zde budeme kombinovat informace o cyklistice a dopravních předpisech s informacemi o horách a bezpečném pobytu na horách, zopakujeme si první pomoc a ošetření zranění, která se při těchto aktivitách mohou objevit. V zimních měsících se budeme okrajově věnovat lyžování. V první hodině společně se žáky vymyslíme název našeho kroužku a také vytvoříme náš znak.

Praktická část
Termín praktické části přizpůsobíme aktuálnímu počasí, nicméně se bude jednat o celodenní víkendovou aktivitu pro zájemce, kteří budou mít chuť někam vyrazit a nesedět jen doma. V předběžném plánu máme 3 výlety na kolech, 6 výletů do našich blízkých pohoří (Beskydy, Jeseníky) a jeden celodenní zájezd na Kopřivnou – lyžování (v případě zájmu a příznivých podmínek). S přesným plánem výletu budou žáci vždy seznámeni ve škole. Náklady na výlety (dopravu, případně vstupy) si žáci hradí sami. Samozřejmě vždy budeme volit tu nejméně nákladnou variantu a plánovat výlety tak, aby jejich cena byla co nejnižší. Účast na výletech není povinná, zda vaše dítě na výlet vyšlete, bude jen na vašem rozhodnutí.
Obracím se na vás se zvážením, zda vy, rodiče, a samozřejmě žáci, budete mít o tuto aktivitu zájem. Pokud kroužek začne fungovat, budeme samozřejmě rádi, a pokud se budou rodiče nebo jiní příbuzní aktivně podílet na našich víkendových výletech a zúčastní se jich společně se svými dětmi, budeme rádi dvojnásob!

Mgr. Jakub Machel