Dopravní výchova našich čtvrťáků

Dopravní výchova je pro čtvrťáky velmi důležitá, protože v tomto věku již mohou děti samy jezdit na silnicích bez doprovodu dospělého. Proto každý rok jezdí všichni čtvrťáci do Krnova, kde se podrobněji seznamují s pravidly silničního provozu a také si vše procvičují na dopravním hřišti. Ani letošní rok nebyl výjimkou, a proto se žáci 4. třídy ve čtvrtek 2. listopadu vydali do Střediska volného času v Krnově. Tam už čekala paní Sedláčková, která nás přivítala a s jednotlivými žáky se seznámila. Když se děti občerstvily, mohly se pilně vrhnout na výuku. Nejdříve si zopakovaly povinnou výbavu kola, základní dopravní značky, se kterými se mohou setkat na silnici, a také si ujasnily několik pravidel, která musíme dodržovat jako cyklisté nebo i jako chodci. Prostřednictvím autentických videonahrávek společnosti BESIP bylo dětem umožněno porovnávat svou bezpečnost při správném vybavení a při jeho zanedbání. Po krátké pauze čekal děti zkušební test, a protože bylo venku krásně, mohly se vydat na dopravní hřiště, kde si vyzkoušely všechna pravidla v praxi. Uvidíme, jak to žákům půjde na jaře, kdy je čekají závěrečné zkoušky, za které snad všichni dostanou cyklistický průkaz.

Mgr. Magda Krupová