Evropa čte – čtěte s námi

Plakát s tímto názvem jsem nedávno objevila ve své mailové schránce. Vyzýval k připojení se ke Dnům dětského čtení. To spočívá v tom, že kdokoli komukoli má 15 minut předčítat. Proč? Protože s knihou rosteme – je prokázáno, že pravidelné čtení či předčítání pozitivně ovlivňuje inteligenci člověka. Společnost „Rostik – rosteme s knihou“ se připojila k celoevropské kampani Europe reads! a vyzvala děti, rodiče, učitele a knihovníky podpořit Dny dětského čtení. Právě toho dne, kdy jsem obdržela plakát, jsem přišla ráno za děvčaty – knihovnice do knihovny, a když jsem viděla, jak sedí v kroužku a poslouchají předčítání své kamarádky, věděla jsem, že se musíme zúčastnit. Vždyť moje „knihomolky“ – žákyně sedmých tříd – se scházejí v knihovně pravidelně, dbají o pořádek, půjčují spolužákům knihy a každou volnou chvíli si čtou. „Pročetly se“ od dětských knížek k náročnější literatuře a své čtenářské zážitky si nenechávají pro sebe. Takže jsme udělaly pár fotek, děvčata vypracovala jednoduchou prezentaci a zaslaly jsme vše „Rostikovi“. Nedělaly jsme to jen kvůli slíbené záložce do knihy, ale hlavně pro inspiraci spolužákům a kamarádům. Čtení je totiž prima zábava!

Mgr. Blažena Wertichová