Evropský den jazyků na 1. stupni

Evropský den jazyků slavíme na naší škole každý rok. Pokaždé se snažíme vymyslet aktivity, které žáky zaujmou a zároveň pro ně budou nové. Letos jsme se pokusili o propojení tohoto projektového dne a digitálních technologií, čímž jsme zacílili na rozvoj digitálních kompetencí. Žáci byli rozděleni do skupin a mohli si vybrat jeden evropský stát, ke kterému zpracovali plakát dle zadaných kritérií. Na internetu vyhledávali jazyk, měnu, hlavní město, podobu vlajky, zajímavosti. Také si vyzkoušeli online slovník a poradili si také s překládáním vět „Jak se jmenuješ? Jmenuji se…“ do daného jazyka, kterým se v zemi mluví. Všechny plakáty napříč 3. – 5. ročníky jsme vytiskli a aktuálně nám zdobí chodbu při vstupu do školy. Žáci se snažili přijít na jednotlivá jména států podle informací, které se na plakátě objevily. Všichni jsme si aktivity užili a možná už přemýšlíme, jak oslavíme tento významný den příští rok.

Mgr. Klára Střížová a Mgr. Magda Krupová