Hasík

I v letošním školním roce je na naší škole realizován program Hasík. Cílem programu je prevence v oblasti požární ochrany a správného chování během mimořádných událostí.  V pondělí 2. 12. a hned týden nato 9. 12. nás navštívili profesionální hasiči z Opavy. Hasiči dětem přiblížili důležitost jejich práce. Jejich vyprávění bylo o tom, jak může oheň sloužit, ale i škodit. Vyprávění bylo obohaceno o scénky, při kterých si děti například vyzkoušely, jak zavolat hasičům, policii, co vše říci, co dělat ve složité situaci, které nás mohou v životě potkat. Za své výkony a spolupráci si děti na závěr vysloužily pexesa a samolepku s básničkou.

Mgr. Michaela Špičáková