Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Jablíčkohraní ve školní družině

Na přelomu měsíců září a října se ve všech odděleních školní družiny konalo Jablíčkohraní. Děti kreativně tvořily na téma „jablíčko“. Vyzkoušeli jsme si různé výtvarné techniky, malovali, kreslili. V komunitním kroužku jsme si společně povídali o nejznámějším ovoci českých zahrádek – jablku. Četli jsme si básničky a příběhy na dané téma, vymýšleli rýmovánky. Děti se seznámily s možnostmi zpracování jablek. Ukázali jsme si i obrázky starých lisů na jablka, ochutnali křížaly i jablečný štrůdl. Výtvarnými pracemi na téma „jablíčko“ jsme si pak vyzdobili herny a prostory školy.

Děti a paní vychovatelky ŠD