Jak se šesťáci adaptovali

Adaptace člověka v náročných situacích je důležitým zdrojem poznání základních vlastností jeho chování i prožívání, jeho psychosomatiky a osobnosti. Každý člověk je v průběhu života stále nucen usilovat o integritu, jednotu, celistvost, neporušenost své osobnosti tím, že se specifickým (pro svou osobu typickým) způsobem přizpůsobuje nejrůznějším náročným životním situacím, vnějšímu prostředí i svému vnitřnímu světu, a to pasivně (asimilací) nebo aktivně (akomodací).
Tak. Tolik citace z odborné literatury, která převedena do „normální“ řeči znamená přibližně toto. Každý rok nastává pro šesťáky stejná situace, kdy se musí přizpůsobit podmínkám na druhém stupni, kdy by měli poznat své nové spolužáky, sžít se s nimi, poznat je… Adaptační kurzy ve dnech 12. a 13. 9. všechny tyto požadavky splnily beze zbytku. Uvolněná atmosféra, výbuchy smíchu, komunikační i pohybové hry, řešení problémů a v neposlední řadě i krásné počasí.
Milí šesťáci, ať se vám na druhém stupni daří…

Mgr. Ivana Vaňková