Kultura pro všechny

Člověk na své životní pouti prožívá mnoho obyčejných, všedních dnů, ale také ho provázejí slavnostní okamžiky. Zažívá je od narození až do konce života, jsou to takové milníky naší existence. Obecní úřad Neplachovice zve své občany, aby společně oslavili některé jejich slavnostní chvíle, a žáci naší školy je přitom provázejí svým kulturním vystoupením. Koncem školního roku jsme připravili dvě taková vystoupení. Jedno bylo pro ty nejmladší, nedávno narozené človíčky a jejich rodiče na slavnosti Vítání občánků. V krátkém pásmu hudby a recitace vystoupili členové kroužku Flétnička a dvě dívky z šesté třídy. Druhé vystoupení bylo pro starší občany, kteří slavili významné životní jubileum. K jejich dobré náladě určitě přispěla děvčátka v krásných sukýnkách z kroužku Rytmiky, poté ukázaly své umění dívky osmé třídy v klavírním a houslovém vystoupení. Program byl zakončen v lidovém tónu v podání pěveckého sboru. Jubilanti ocenili vystupující děti nadšeným potleskem. V příštím školním roce bude naše spolupráce s obecním úřadem určitě i nadále pokračovat.

                                                                                                                                             Mgr. Blažena Wertichová