Mikulášská nadílka

Každoročně devátá třída připravuje mikulášskou nadílku pro žáky z celé školy. I my, letošní deváťáci, jsme se rozhodli, že v této pěkné tradici budeme pokračovat, a tak jsme 6. prosince jako Mikuláš, dva andělé a tři čerti vyrazili za všemi dětmi z naší školy. První návštěva byla v 1. třídě, kde žádné z dětí nezlobilo natolik, aby se dostalo do pytle. I přes veškerý strach z čertů nám děti zazpívaly hezkou písničku a za to dostaly sladkou odměnu. A tak to pokračovalo i v ostatních třídách. Samozřejmě, čím starší děti byly, tím veškerý strach mizel, ale i tak jsme měli radost, že nám všechny třídy 1. stupně zazpívaly nebo odříkaly básničku a ocenily naši snahu s přípravou mikulášských převleků. Po desáté hodině jsme ještě navštívili mateřskou školu. Při pohledu na malé, trošku vylekané dětičky se nechtělo strašit ani našim čertům. Po úžasném pěveckém vystoupení všechny děti dostaly mikulášskou nadílku, pohladily andělská křídla a zachrastily si čertovským řetězem.  Jsme moc rádi, že se Mikuláš dle ohlasů líbil a že jsme se jako devátá třída dohodli a celou akci zorganizovali.

                                                                                                                      Barbora Bolíková, IX. třída