Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volný den na 7. 6. 2022. Důvodem vyhlášení mimořádného volna je přerušení dodávky vody z vodovodní sítě od 7.30 do 15.00 hodin. Obědy budou všem žákům odhlášeny. Děkuji za pochopení.

 

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy