Mimořádné volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volný den na 1. 2. 2018.
Žákům bude odhlášena strava ve školní jídelně.
Důvodem vyhlášení mimořádného volna je 2. etapa rekonstrukce elektrorozvodů včetně výměny osvětlení ve třídách, chodbách a ve školní kuchyni.
Opravy budou zahájeny ve 13:00 hodin ve středu 31. 1. 2018, budou pokračovat během čtvrtku 1. 2. a pátku 2. 2. 2018, kdy mají děti pololetní prázdniny. Ukončení je plánováno na sobotu 3. 2. 2018 odpoledne. Děkuji za pochopení.

V Neplachovicích dne 08. 01. 2018

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy