Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Minulost na dosah – návštěva místního muzea

V průběhu května a června navštívili žáci vyššího stupně Muzeum Slezský venkov v Holasovicích. Mnozí ani netušili, jaké „poklady“ se skrývají v budovách Dvora. Erudovaní průvodci, manželé Klusákovi, dětem přiblížili život slezské vesnice 30.-50. let 20. století. Děti usedly v lavicích s kalamáři, prošly se kovářskou dílnou, prohlédly si zemědělskou techniku té doby, hádaly, k čemu sloužily různé předměty, ocitly se v domácnosti svých prababiček, v krejčovské dílně, v tehdejším obchodě… A možná si uvědomily, jak těžký život měli jejich předkové.

Velké poděkování patří manželům Klusákovým za to, s jakým nasazením se nám věnovali.

          Mgr. Renata Schreierová