Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Včeličky

Děti z naší mateřské školy už ví, že včelka není jen hmyz, který opylovává květy, ale je to i malá robotická hračka. Páťáci si pro ně připravili čtyři stanoviště, na kterých se děti seznámily se základy programování. Včelka se jim proměnila ve Sněhurku, která se snažila utéct před ježibabou a postupně navštěvovala domečky ostatních pohádkových postav. Poutavý příběh si žákyně vymyslely zcela samy a děti se zatajeným dechem napínavý útěk realizovaly pomocí včeličky. Také si povídaly o zvířátkách, která žijí na farmě. Díky správnému naprogramování včeličky se dozvěděly, o které zvířecí rodince bude řeč. Na dalším stanovišti jim včelka prozradila, kterou část domečku mají vybarvit. Zopakovaly si tak nejen geometrické tvary, ale i barvy a přenesení získaných informací do omalovánky. Včelka jim pomohla roztřídit ovoce a zeleninu a děti si procvičily i matematickou představivost.
S připravenými aktivitami jsme navštívili také žáky z první a druhé třídy, aby si společně s námi zopakovali jednoduché základy programování, které budou se svými vyučujícími nadále rozvíjet i v ostatních předmětech. Mé poděkování patří žákům z páté třídy, kteří se tohoto úkolu z hodiny informatiky zhostili velmi zodpovědně a na chvíli si vyzkoušeli učitelskou profesi.

Mgr. Klára Střížová