Na procházce s Marií Terezií

Byli jste někdy ve „městě snů“? A co třeba ve „městě hudby“? Naši žáci osmých a devátých tříd ano. Ve středu 24. května se totiž vydali do Vídně, působiště vykladače snů Sigmunda Freuda a světově proslulých hudebních skladatelů. Vezměme to ale popořádku. První památkou, kterou navštívili, byl zámek Schönbrunn a jeho přilehlé zahrady. Jelikož nebyli žáci na výletě, ale na poznávacím jazykovém zájezdu, nelenili a horlivě se pustili do vyplňování pracovních listů. Pokud si však pod tímto úkolem představujete pouze výběr odpovědí ze tří možných, chyba lávky. Žáci mimo jiné museli oslovovat kolemjdoucí turisty, požádat je o rozhovor, klást jim otázky a odpovědi poté zapsat. Vše v cizím jazyce. S tímto úkolem se utkali statečně a obstáli. Vůně proslulých vídeňských růží je pak zavedla do samotného centra Vídně, kde si prohlédli zdejší dominanty – radnici, parlament, sídlo Hofburg, Burgtheater, Albertinu i Chrám sv. Štěpána. Nahlédli také do Císařské hrobky, pohřebiště rakouského panovnického rodu Habsburků. Při procházce městem se utvrdili v tom, že označení Vídně jako nejzelenějšího města světa není přehnané, ale že je zcela na místě. Na závěr se zastavili na Maria-Theresien-Platz, kde si uvědomili, že po celou dobu, ať už navštívili památku církevní či světskou, se vždy řeč stáčela k jedné a té samé osobě. K Marii Terezii, stínové průvodkyni tohoto poznávacího zájezdu. A právě u jejího monumentálního pomníku se s Vídní rozloučili. Na viděnou!

Mgr. Ludmila Volná