Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Národní cena

eTwinning se již pro mnohé naše žáky stal nedílnou součástí nejen vyučování, ale také náplní zájmových kroužků. Pracují ve skupinách, plánují, prosazují svůj nápad, používají iPady, s nadšením plní jednotlivé úkoly, pilně připravují aktivity pro své partnery. V loňském roce takto usilovně pracovali páťáci na projektu Kniha není nepřítel, za což se jim podařilo získat nejvyšší ocenění. Hodnotitelé ocenili zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti a také propojení se ŠVP. Do naší školy tak putuje Národní eTwinningová cena pro 1. stupeň základní školy. Cenu si převzala paní učitelka Klára Střížová na Národní konferenci, která se konala v Plzni. I zde byla naše škola prezentována v podobě workshopů sdílení dobré praxe.

Paní učitelce i dětem patří velké poděkování za příkladnou reprezentaci školy.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Více na:

https://www.etwinning.cz/narodni-ceny-etwinning/