Návštěva žáků z Brumovic

Malá (ale prospěšná) nervóza a velká (těžko potlačitelná) zvědavost doprovázely naše páťáky 15. května cestou do školy. Netrpělivě totiž očekávali příjezd svých budoucích spolužáků z Brumovic. Není se čemu divit. Byli si vědomi toho, že jde o setkání, které ovlivní jejich každodenní život na příští čtyři roky. Brumovická výprava dorazila v půl deváté a její první kroky vedly do nejdůležitější a, přiznejme si, nejoblíbenější místnosti ve škole – školní jídelny, kde bylo připraveno občerstvení. Pak byl již čas na to nejpodstatnější – seznámení se. S potěšením jsme mohli konstatovat, že mnozí se již dávno znají. A právě ti pomohli prolomit ledy žákům, pro které bylo toto setkání premiérou. Následně se slova ujal pan učitel Radek Hnilica. Aby ne. Vždyť právě on bude do budoucna nad touto třídou držet nejen pevnou, ale také ochrannou ruku. Prohlídka školy byla dalším krokem v našem nabitém programu. Návštěvníkům jsme umožnili prozkoumat všechna její zákoutí, a tak žádné dveře nezůstaly zavřené. Při velikosti naší školní budovy to bylo ku prospěchu, jelikož někteří žáci vyjádřili obavu, že se tu asi v září ztratí. Pan učitel Hnilica si pro své budoucí svěřence připravil několik chemických pokusů, takže o napětí nebyla nouze. To však nechybělo ani při následném vědomostním klání. Právě během tohoto školního kola AZ kvízu si děti poprvé vyzkoušely komunikaci a kooperaci s novými spolužáky. Když se lidé dobře baví, čas rychle utíká, což platilo i pro toto setkání. Nezbylo tedy než předat dárky (pamětní listy, vlastnoručně vyrobené knoflíky a emotikony pro štěstí) a posílit se na cestu. I tentokrát se naplno ukázala prospěšnost těchto setkání. Počáteční ostych zmizel a nahradilo jej budování základů kamarádství. Právě proto bychom chtěli touto cestou poděkovat páťákům z Brumovic i jejich paní ředitelce Haně Rybičkové za pozvání k návštěvě jejich školy, které všemi deseti přijímáme. Na viděnou v červnu.

Mgr. Ludmila Volná a páťáci