Opožděná halloweenská diskotéka

Deváťáci se konečně dočkali! V pátek 16. 12. 2016 mohli uskutečnit dlouho připravovanou diskotéku. Kvůli rekonstrukci tělocvičny se termín hodně posunul. Plakáty, výzdobu, kostýmy, odměny, tanečky, hudbu i soutěže pro mladší žáky měli díky tomu vzorně připraveny.

Nejdříve si přišly na své děti z prvního stupně – soutěžily, získávaly sladké odměny, tancovaly pod vedením dívek z IX. třídy, nejlepší čtyři masky si odnesly velkou čokoládu. Po delší pauze pokračovala diskotéka pro žáky vyššího stupně. Ani tady nechybělo taneční vystoupení deváťáků, soutěž dvojic, ale hlavně se tančilo skoro tři hodiny. Pořádající třída i všichni účastníci se shodli na tom, že diskotéka se vydařila.

                                                                                                                                            Mgr. Renata Schreierová