Osmáci si opět rozšiřovali své obzory

15. ledna měla VIII. B velmi nabitý program. Ledový vítr nás popoháněl od západního nádraží v Opavě směrem ke Slezské nemocnici. Tam už nás v pavilonu W, kde se nachází Muzeum ošetřovatelství, přivítala paní Bystrická a my jsme se rázem ocitli v dobách dávno i nedávno minulých. Do problematiky nás uvedla krátká prezentace, která byla vytvořena z dobových fotografií a doplněna poutavým výkladem paní průvodkyně. Samotná prohlídka všech vystavených exponátů zapůsobila na různé skupinky různě. Skupina složená z 22 osmáků zaujatě zkoumala nástroje, vybavení a zařízení, které bylo pro ošetřovatelství minulého století typické. Skupinka 2 učitelek spoustu věcí poznávala a obě se shodly na tom, že už docela hodně pamatují. V Muzeu patologie se nás ujala samotná paní primářka MUDr. Sehnálková. Vysvětlila nám náplň tohoto odvětví medicíny a následná prohlídka různých částí lidského těla, naložených v konzervačním roztoku, byla pro posluchače „odměnou“ za pozornost, kterou výkladu věnovali. Zrychlený přesun ze Slezské nemocnice do Slezského gymnázia nám odkryl dosud nepoznaná zákoutí Opavy. Postupně jsme prošli těmito ulicemi: Olomoucká, Horovo náměstí, Gogolova, Máchova, Palackého, Husova, Riegrova, Mírová, Jánská. Následovaly Dvořákovy sady kolem Ptačího vrchu a po Zámeckém okruhu jsme na minutu přesně dorazili na místo. Studentky pro nás měly připravenou zajímavou prezentaci o poruchách příjmu potravy a my jsme byli zase o něco chytřejší. Věřím, že získané informace se budou osmákům dříve či později určitě hodit.

 Mgr. Ivana Vaňková