Pasování prvňáčků na čtenáře

V září letošního roku nastoupilo do 1. A 16 žáčků, kteří v prvním školním týdnu byli pasováni na prvňáčky. V pořadí již druhé pasování proběhlo v úterý 21. listopadu 2023. Tentokrát byli pasováni na čtenáře. V osm hodin ráno přišli podpořit naše nejmenší při jejich významném kroku žáci 9. A s paní učitelkou Janou Divilovou. Slavnostní chvíle se zúčastnila také paní ředitelka Ivana Pavlíková. Napětí u prvňáčků pomohla uvolnit oblíbená písnička. Třídní učitelka Ivana Kořistková zhodnotila práci svých svěřenců za uplynulé období – naučili se řadu písmen, ze kterých dokáží sestavit a číst slabiky, slova i věty. Úroveň svých znalostí předvedly děti při přečtení skutečného článku z Živé abecedy. Potom už nastalo samotné pasování. Každý žáček přečetl samostatně či ve dvojici celý řádek slabik. Za svůj výkon byl pasován na čtenáře a z rukou svého patrona – deváťáka obdržel nový Slabikář, pero Tornádo a balíček bonbonů. Tímto aktem skončilo před slabikářové období a z našich nejmenších se stali opravdoví čtenáři.
Zbytek hodiny patřil hrám. Prvňáčci ukázali svým velkým kamarádům, jak dokážou přiřadit kartičky se slabikami k obrázkům, naučili je svou písničku. Společně si zahráli pexeso. Zvonění ukončilo příjemné chvíle. Deváťáci spolu s třídní učitelkou přejí dětem hodně štěstí při zdolávání základů čtení.

Mgr. Ivana Kořistková