Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Pasování na čtenáře

V minulém týdnu navštívili žáci 9. třídy naše prvňáčky, aby je mohli ,,pasovat“ do nové školní role – čtenář. Prvňáčci mají za sebou více než dva měsíce učení a právě v minulém týdnu dostali od deváťáků své první slabikáře. Museli však nejprve ukázat, že už zvládnou přečíst slabiky, což se jim skvěle podařilo nejdříve společně a následně samostatně. Složitý úkol před celou devítkou zvládli všichni a zaslouženě mohli převzít každý od svého deváťáka a paní učitelky Kořistkové svůj první slabikář a malé dárečky. Na závěr jsme ještě všichni společně slabikáře podepsali a prolistovali. S celou devátou třídou přejeme prvňáčkům, aby jim šlo dále tak dobře nejen čtení, ale i práce v ostatních předmětech.

Mgr. Jakub Machel