Pasování prvňáčků na čtenáře – projekt I. třídy

Na začátku školního roku čeká na žáky 1. třídy dlouhá cesta za čtenářským dobrodružstvím. Rovnocenným partnerem tohoto projektu je Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, se kterou naše škola spolupracuje. Od září do dubna čeká prvňáčky dlouhá cesta k cíli. Po zvládnutí předslabikářového období začnou žáci knihovnu v Holasovicích pravidelně navštěvovat. Čeká je spousta úkolů – budou vyplňovat pracovní listy, zahrají si na ilustrátory i na spisovatele, nakonec budou muset prokázat, co se naučili. Dokázat, že mají nárok vstoupit do království čtenářů a přečíst kousek textu. Společně tak podporujeme čtenářství, vedeme děti k úctě a lásce ke knihám. Za odměnu jim bude vytvořena knížka z vlastních výtvorů. Celá slavnostní událost pro veřejnost proběhne právě v knihovně, ve které budou naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Za skvělou spolupráci děkujeme paní Heleně Dehnerové.

Mgr. Tereza Pethsová