Páťáci a Belfast

V pondělí 7. prosince se žáci z páté třídy věnovali srovnávání dvou zemí. Nejprve celou hodinu bedlivě naslouchali vyprávění o školství, kultuře, památkách a stravování v Severním Irsku, které poté doplnili vlastními smysluplnými dotazy. Ve skupinách se nadšeně vrhli na představení naší vlasti. Nezaskočila je ani připomínka, že informace musí být jen v anglickém jazyce. Každou skupinu čekalo jedno téma, kterého se zhostili zodpovědně. Na konci dne jsme tak měli plakátky o historii, památkách, kultuře, přírodě, významných osobnostech, pokrmech a zajímavostech České republiky. Ještě plánujeme natočit zábavné dvojjazyčné video na téma představování.

Mgr. Klára Střížová