PEPA A MÁMA v 1. B

Věřte nebo nevěřte, ale dvacátého prvního listopadu se děly v 1. B věci! Ten den nás poctila svou přítomností velká a vzácná návštěva. Přišla se na nás podívat celá 9. B v doprovodu paní učitelky Machelové a pozvání samozřejmě přijala i naše paní ředitelka. Starší kamarádi se tiše usadili na koberec a čekali, co se bude dít… My jsme byli odhodláni předvést vzácným hostům naše čtenářské dovednosti. Prvňáčci se pustili do čtení knížky PEPA A MÁMA a úplně celou knížku krásně nahlas přečtli! Malí čtenáři si své starší kamarády důkladně proklepli, zda-li dávali při čtení opravdu pozor. A tak dostávali od prvňáčků záludné otázky z naší přečtené knížky. Za úplnou správnou odpověď byla zasloužená (sladká) odměna. Po PEPOVI A MÁMĚ nám naši posluchači rozdali Slabikáře, Zdokonalujeme čtení k učebnici Slabikář a také kouzelná pera. A popřáli nám, ať se nám i nadále v první třídě daří. Nakonec jsme se rozloučili společně zazpívanou písničkou Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát…

Mgr. Hana Grigorová, třídní učitelka 1.B