Pěvecká soutěž „Opavský skřivánek“

Po mnoha letech se žáci naší školy zúčastnili pěvecké soutěže. Dne 31. 3. 2023 se Elen Burdová, Antonín Volný, Eliška Hrušková a Natálie Jedličková vydali reprezentovat naši školu do okresního kola soutěže dětských lidových zpěváků „Opavský skřivánek“. Soutěž se konala ve Středisku volného času na Jaselské ulici v Opavě. Každý z žáků si pod vedením Mgr. Vladimíry Jaškové připravil dvě lidové písně z Opavska a Hlučínska, které musel předvést před čtyřčlennou odbornou porotou bez jakéhokoliv hudebního doprovodu. Porota hodnotila jak hlasové a intonační schopnosti, tak přesnost, jistotu, lidový přednes, výběr písně a celkový umělecký dojem. Všichni naši zpěváci byli velmi šikovní a odnesli si ze soutěže nejenom Pamětní listy, ale především mnoho nových zážitků a zkušeností. Všem zpěváčkům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Vladimíra Jašková