Poezie

Zábavná hodina českého jazyka se zaměřením na poezii? Pro některé možná jen abstraktní pojem pro jiné sen, ale věřte, že páťáci si již dokáží tahle slova představit a mají na ně pěkné vzpomínky. Zábavná a vtipná báseň „Pohádka o krokodýlovi“ nás provázela celým dnem. Při hře jsme si zopakovali základní literární pojmy verš, rým, sloka, básník. Písnička o krokodýlovi navodila na našich tvářích úsměv a chuť do dalších činností. Když jsme se v básni dočetli, co vše krokodýl při svém putování snědl, rozdělení do skupin podle oblíbenosti jídel bylo samozřejmostí. Žáci pracovali na pěti stanovištích a plnili různé úkoly, které se týkaly textu.

Co takhle vytvořit origami draka, krokodýla nebo jiného zvířete podle návodu? Vymyslet slovní úlohu na téma básně? Nakreslit draka podle popisu v básni? Napsat větu v angličtině ze slovní zásoby v básni? Zaznačit v mapě putování krokodýla od řeky Nil až do Brna? Případně najít v encyklopedii informace o krokodýlovi?  Žádný problém, to vše si žáci ve skupinách vyzkoušeli a na všech stanovištích obstáli na jedničku. Na závěr žáci vyplnili pracovní list, ve kterém zúročili veškeré informace, které během dne získali.

Zápisky z jednotlivých stanovišť:

Krokodýli jsou velcí, útoční plazi. Vypadají jako pravěká zvířata, a také jsou – proháněli se v bažinách už v dobách dinosaurů. Žijí v řekách, jezerech a močálech. Loví vodní živočichy i zvěř, která se brodí přes řeku. Nejznámější je krokodýl nilský.

A big crocodile eats meat in Stříbrná River in Brno.

Krokodýl sní za den 40 kg masa. Kolik kg masa sní za týden, za měsíc a za rok?

Mgr. Klára Střížová