Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Předávání SLABIKÁŘE

Ve středu 14. 11. proběhlo předávání Slabikáře, při kterém prvňáčci „skládali zkoušky“ ve znalosti písmen, slabik a prvních slov. Žáci první třídy chodili jednotlivě po stanovištích, kde byli připraveni kamarádi z deváté třídy, kteří zjišťovali, co se od začátku školního roku naučili. Prvňáčci psali písmena křídou, sestavovali písmena z jednotlivých dílků, četli slabiky, poznávali písmena hmatem, skládali jednoduchá slova. Za splnění úkolu dostali razítko do tajenky. Všem prvňáčkům se podařilo získat všechna písmenka. Tajenkou bylo slovo SLABIKÁŘ. Za odměnu deváťáci předali prvňáčkům Slabikář.  Moc bych chtěla poděkovat deváté třídě za spolupráci.

Mgr. Michaela Špičáková + první a devátá třída